IFRS Integrated

Complete online IFRS training, inclusief complexe standaarden (IFRS 9,13)

 • Wil jij inzicht in de complexe IFRS standaarden?
 • Krijg in 24 uur overzicht van de basis van de IFRS standaarden.
 • Je leert wat IFRS betekent voor jouw praktijk.
 • De ideale training voor iedereen die meer inzicht wil in IFRS!
INVESTERING:  1795  
(excl. 21% BTW)
 • VORM:  
  E-Learning
 • VAKGEBIED:  Verslaggeving
 •  
 • PE-PUNTEN: 

Praktisch

Met heldere voorbeelden en praktijkoefeningen helpen wij jou je te ontwikkelen tot IFRS professional.


Visie

Leer in korte tijd alles wat je moet weten over IFRS.


IFRS expert

Wordt de IFRS expert binnen jouw organisatie.

Doelstelling.

01

Beginselen.

Tijdens de training IFRS krijg je inzicht in de achtergronden en de beginselen van IFRS standaarden, zoals fair value measurement.

Doelstelling.

02

Actualiteiten.

Verder leer je in deze IFRS training alles over de laatste actualiteiten rond IFRS, zoals de nieuwe IFRS 9, IFRS 11 en de IFRS 13.

Doelstelling.

03

In de praktijk.

Uiteraard gaan we in op de gevolgen van IFRS voor jouw onderneming en hoe om te gaan met IFRS in de praktijk.

Doelstelling.

04

Gesprekspartner.

Je weet na het volgen van de IFRS training precies wat IFRS betekent en bent voortaan de IFRS gesprekspartner binnen je organisatie.

Iedereen

Iedereen die inzicht wil verkrijgen in de International Financial Reporting Standards.

Financieel medewerkers

Financieel medewerkers die in hun werk te maken krijgen met de International Financial Reporting Standards.

Financieel of algemeen directeuren

Financieel of algemeen directeuren die zich volgens de IFRS standaarden dienen te verantwoorden.

Overige rollen

Controllers, accountants en consultants.

De training is er voor iedereen die in zijn werksituatie te maken krijgt met IFRS. Er is geen basiskennis vereist voor deze financiële training.

Deel I

Achtergrond & activa

 • Introductie IFRS
 • Achtergrond | IFRS en IASB
 • Conceptuele uitgangspunten IFRS
 • Tussentoets Module achtergrond
 • Materiële vaste activa | IAS 16 / IFRS 5
 • Immateriële vaste activa | IAS 38
 • Voorraden | IAS 2
 • Tussentoets Module activa
 • Presentation of Financial Statements | IAS 1 / IFRS 1
 • Impairment van activa | IAS 36
 • Tussentoets Module jaarrekening en impairment
Deel II

Opbrengsten en vreemd vermogen

 • Opbrengsten | IAS 18
 • Vreemd vermogen en voorzieningen | IAS 37
 • Tussentoets Module opbrengsten en vreemd vermogen
 • Consolidatie en deelnemingen | IAS 27
 • Financiële vaste activa | IAS 28
 • Business combinations | IFRS 3
 • Tussentoets Module deelnemingen
 • Kasstroomoverzicht | IAS 7
 • Stelsel- en schattingswijzigingen | IAS 8
 • Gebeurtenissen na balansdatum | IAS 10
 • Tussentoets Module bijzondere onderwerpen
Deel III

Instrumenten en voorraden

 • Financiële instrumenten | IAS 39 / IFRS 9
 • Tussentoets Module financiële instrumenten
 • Winstbelasting | IAS 12
 • Tussentoets Module IFRS en belastingen
 • Voorraden | IAS 2
 • Onderhanden werk | IAS 11
 • Tussentoets Module voorraden
 • Vreemde valuta | IAS 12
 • Tussentoets Module IFRS en vreemde valuta
 • Waardering tegen reële waarde | IFRS 13
 • Tussentoets Module Fair value
 • Eindtoets IFRS Essentials

Het programma van de training IFRS Integrated is opgebouwd uit drie modules. Een module van deze financiële training duurt ongeveer 8 uur. Je kunt modules afzonderlijk volgen en later nog andere. Je kunt ook alle modules samen volgen, zoals tijdens de IFRS Integrated cursus, dat is het meest voordelige.

Eerste module

In deze module wordt er vooral gekeken naar de basis van IFRS. Wat is de achtergrond, welke verschillen zijn er nationaal en internationaal, hoe presenteer je de financiële stukken volgens de standaarden.

Tweede module

In de tweede module gaan we dieper in op onderwerpen als vreemd vermogen, voorzieningen en opbrengsten.


Derde module

In de derde module komen de financiële instrumenten aan bod en worden de IFRS standaarden en belastingen nader toegelicht.Waarom modules?

Op deze manier kun jij zelf kiezen wat je leert. je kunt modules volgen als klassikale training of E-learning. Alles sluit op elkaar aan. Je kunt dus bijvoorbeeld de e-learning IFRS Fundamentals volgen en daarna de module IFRS Essentials klassikaal. Alles sluit op elkaar aan! Een belangrijk voordeel van E-learning is dat je zo vaak kunt herhalen als je wilt en deze IFRS training kunt volgen waar je wilt tegen aanzienlijk lagere kosten dan de klassikale opleiding.


IFRS in de praktijk

Tijdens de training IFRS krijg je inzicht in de achtergronden en de beginselen van IFRS standaarden, zoals fair value measurement. Verder leer je in deze IFRS training alles over de laatste actualiteiten rond IFRS, zoals de nieuwe IFRS 9, IFRS 11 en de IFRS 13. Uiteraard gaan we in op de gevolgen van IFRS voor jouw onderneming. Je weet na het volgen van de IFRS training precies wat IFRS betekent en bent voortaan de IFRS gesprekspartner binnen je organisatie.

De International Financial Reporting Standards worden op een helder en begrijpelijk toegelicht. We oefenen alle theorie door middel van praktische casussen, die ontwikkeld zijn vanuit de praktijkervaring van onze trainers.