IFRS Essentials

Maak kennis met IFRS. inzicht in de meest essentiële standaarden

 • Wil je snel overzicht over de IFRS standaarden?
 • Wil je de essentie van IFRS leren?
 • Wil jij inzicht krijgen in de gevolgen voor processen en systemen?
 • Schrijf je dan nu in!
INVESTERING:  695  
(excl. 21% BTW)
 • VORM:  
  E-Learning
 • VAKGEBIED:  IFRS
 •  
 • PE-PUNTEN: 
 
   
   

Praktische IFRS

   

Met heldere voorbeelden en praktijkoefeningen helpen wij jou je te ontwikkelen tot IFRS professional.

 
 
 
   
   

Visie

   

Leer in korte tijd alles wat je moet weten over IFRS.

 
 
 
   
   

IFRS expert

   

Wordt de IFRS expert binnen jouw organisatie.

 
 
Doelstelling.

01

Beginselen.

Tijdens de training IFRS krijg je inzicht in de achtergronden en de beginselen van IFRS standaarden, zoals fair value measurement.

Doelstelling.

02

Actualiteiten.

Verder leer je in deze IFRS training alles over de laatste actualiteiten rond IFRS, zoals de nieuwe IFRS 9, IFRS 11 en de IFRS 13.

Doelstelling.

03

In de praktijk.

Uiteraard gaan we in op de gevolgen van IFRS voor jouw onderneming en hoe om te gaan met IFRS in de praktijk.

Doelstelling.

04

Gesprekspartner.

Je weet na het volgen van de IFRS training precies wat IFRS betekent en bent voortaan de IFRS gesprekspartner binnen je organisatie.

Iedereen

Iedereen die inzicht wil verkrijgen in de International Financial Reporting Standards.

Financieel medewerkers

Financieel medewerkers die in hun werk te maken krijgen met de International Financial Reporting Standards.

Financieel of algemeen directeuren

Financieel of algemeen directeuren die zich volgens de IFRS standaarden dienen te verantwoorden.

Overige rollen

Controllers, accountants en consultants.

De training is er voor iedereen die in zijn werksituatie te maken krijgt met IFRS. Er is geen basiskennis vereist voor deze financiële training.

Module I en II

Achtergrond & activa

 • Introductie IFRS training
 • Achtergrond | IASB en structuur IFRS
 • Tussentoets Module achtergrond
 • Materiële vaste activa | IAS 16 / IFRS 5
 • Immateriële vaste activa | IAS 38
 • Tussentoets Module activa
 • Voorraden | IAS 2
 • Tussentoets Module voorraden
Module III en IV

Jaarrekening & bijzondere onderwerpen

 • Impairment | IAS 36
 • Jaarrekening | IAS 1
 • Tussentoets IFRS Module jaarrekening
 • Groepsverhouding | IAS 27, 28 / IFRS 3, 10
 • Tussentoets Module groepsverhouding
 • Kasstroomoverzicht | IAS 7
 • Stelselwijzigingen | IAS 8
 • Tussentoets IFRS Module kasstroomoverzicht en stelselwijzigingen
 • Gebeurtenissen na balansdatum | IAS 10
Module V en VI

Deelnemingen en voorzieningen

 • Opbrengsten | IAS 18
 • Voorzieningen | IAS 37
 • Tussentoets IFRS Praktijkcase
 • Eindtoets IFRS IFRS Essentials

Tijdens de training International Financial Reporting Standards (IFRS) krijg je inzicht in de achtergronden en de beginselen van IFRS standaarden, zoals fair value measurement. Verder leer je in deze IFRS training alles over de laatste actualiteiten rond IFRS, zoals de nieuwe IFRS 9, IFRS 11 en de IFRS 13. Uiteraard gaan we tijdens deze training in op de gevolgen van IFRS voor jouw onderneming. Je weet na het volgen van de IFRS training precies wat IFRS betekent en bent voortaan de IFRS gesprekspartner binnen je organisatie.

De International Financial Reporting Standards worden op een helder en begrijpelijk toegelicht. We oefenen alle theorie door middel van praktische casussen, die ontwikkeld zijn vanuit de praktijkervaring van onze trainers. Onze trainers die de training IFRS geven, zijn hierin gespecialiseerd. Bekijk hier ons gehele aanbod van financiële trainingen.

Modules

Het programma van de training IFRS Essentials is opgebouwd uit twee modules. Een module van deze financiële training duurt ongeveer 8 uur. Je kunt de modules volgen als klassikale training of E-learning. Een belangrijk voordeel van de IFRS Essentials cursus als e-learning is dat je zo vaak kunt herhalen als je wilt en deze IFRS training kunt volgen waar je wilt tegen aanzienlijk lagere kosten dan de klassikale opleiding.

Eerste module

In deze module wordt er vooral gekeken naar de basis van IFRS. Wat is de achtergrond, welke verschillen zijn er nationaal en internationaal, hoe presenteer je de financiële stukken volgens de standaarden.

Tweede module

In de tweede module gaan we dieper in op onderwerpen als vreemd vermogen, voorzieningen en opbrengsten.


Smaakt naar meer?

Wil je je kennis over IFRS nog verder uitbreiden? Dan is de IFRS Integrated de beste optie voor jou. Deze cursus bestaat uit drie modules. Naast de twee eerder genoemde modules komen in de derde module financiële instrumenten aan bod en worden de IFRS standaarden en belastingen nader toegelicht.