Financiën voor niet-financiële managers

Krijg dé financiële kennis die van belang is voor managers

 • Wil jij financiële informatie in één oogopslag doorzien?
 • Wil je gevolgen van beslissingen financieel onderbouwen?
 • Wil jij leren gedegen begrotingen en budgetten te maken?
 • Schrijf je dan nu in voor 5, 6 en 7 november 2018!
INVESTERING:  1495  
(excl. 21% BTW)
 • VORM:  
  Klassikaal
 • VAKGEBIED:  financien
 •  
 • PE-PUNTEN: 

De Basis

Leer de basis van financieel management. Stel de juiste vragen en leer snel financiële vraagstukken te overzien.


Visie

Ontwikkel financiële vaardigheden. Stuur de organisatie met doordachte budgetten en neem doordachte beslissingen.


Financiële expert

Wordt dé financiële expert in jouw organisatie. Doorzie jargon, creatief boekhouden en complexiteit.

Doelstelling.

01

Jaarrekening lezen.

Je leert in een financiële informatie lezen, analyseren en 'creatief boekhouden', doorzien.

Doelstelling.

02

Financiële Sturing.

Je leert effectief budgetten opstellen, analyseren en de organisatie financieel aansturen.

Doelstelling.

03

Financiële beheersing.

Je begrijpt hoe je overhead moet toerekenen aan verschillende producten of afdelingen.

Doelstelling.

04

Investeren.

Begrijp verschillende methodes voor investeringsselectie en begrijp de achtergrond van fusies en overnames.

Iedereen

iedereen die haar of zijn financieel inzicht wil vergroten.

Medewerkers

Medewerkers die meer financiële verantwoordelijkheid krijgen.

Managers

Managers die willen sturen op financieel resultaat.

Volgende stap

Iedereen die de volgende stap wil maken in zijn loopbaan.

De training is voor iedereen die in zijn werksituatie te maken krijgt met financiën. Er is geen basiskennis vereist voor deze financiële training.

Jaarrekeninglezen

Creatief boekhouden

 • Historie
 • Basisbegrippen en balanslezen
 • Casus 1| Balans en Winst- en verliesrekening
 • Jaarrekening en jaarverslag
 • Wettelijke kader
 • Casus 2| Kennisquiz
 • Financiële analyse en kengetallen
 • Casus 3| Jaarrekeninganalyse
Budgetteren

Sturen met de begroting

 • Kostprijscalculatie
 • Absorption costing en direct costing
 • Break-even-analyse
 • Casus 4| Vaste- en variabele kosten
 • Directe en indirecte kosten
 • Casus 5| Overhead
 • Begroten en budgetteren
 • Casus 6| Begroting fabriek
Investeringsanalyse

Wat is waarde?

 • Verschillenanalyse
 • Casus 7| Budget- en verschillenanalyse
 • Investeringsbeoordeling
 • Casus 8| Investeringsselectie
 • Financiering
 • Business valuation
 • Fusies en overnames
 • Belegging
Modules

Het programma van de training Financiën voor niet-financiële managers is opgebouwd uit drie modules. Een module van deze financiële training duurt ongeveer 8 uur. Je kunt modules afzonderlijk volgen, zowel klassikaal als online. Je kunt ook alle modules gelijktijdig volgen, zoals tijdens deze training financiën voor niet-financiële managers, dat is het meest voordelig. Je zou de module jaarrekeninglezen afzonderlijk online volgen en de module budgettering klassikaal als je bijvoorbeeld direct vragen wil kunnen stellen aan de docent over jouw situatie.

Eerste module

De eerste module, de training Jaarrekening lezen, bestaat uit twee onderdelen; financiële basisbegrippen en het leren lezen van jaarrekeningen. Na het volgen van dit onderdeel ben je in staat om alle financiële informatie van alle soorten organisaties te lezen, doorgronden en te analyseren. Daarnaast kun je ingewikkelde vraagstukken 'terugvertalen' naar de basisconcepten.

Tweede module

Tijdens de tweede module begroting en budgettering leer je om begrotingen te vertalen naar taakstellende budgetten. Je leert budgetten opstellen, monitoren en te analyseren. Je wordt meer alert op afwijkingen en je leert slimme beslissingen te nemen. Je leert om prestatie- en productieafspraken te vertalen naar een financiële begroting en deze te vertalen naar een budget. Je leert om te sturen op financiële informatie.

Derde module

De derde module investering en waardering gaat dieper in op begrippen als de waardering van organisaties, cash flow en investeringsanalyse. Je krijgt tijdens dit onderdeel een volledige nieuwe visie op waarde, je leert investeringen onderbouwen en -analyseren. Je bent na dit onderdeel in staat om investeringen financieel te onderbouwen en de mogelijke financiële effecten goed in kaart te brengen.

Waarom modules?

Op deze manier kun jij zelf kiezen wat je leert. je kunt modules klassikaal volgen of als E-learning. Je kunt dus bijvoorbeeld de training Jaarrekeninglezen klassikaal volgen en daarna de module begrotingen en budgettering online. Alles sluit op elkaar aan! Een belangrijk voordeel van E-learning is dat je zo vaak kunt herhalen als je wilt en deze financiële training kunt volgen waar je wilt tegen lagere kosten dan de klassikale opleiding.

De basis

Tijdens de training Financiën voor niet-financiële managers krijg je inzicht in de financiële basisbegrippen en principes die ten grondslag liggen aan financieel management. Na deze training begrijp je waarom het zo belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen ontvangsten en opbrengsten. Je leert op een praktische manier kennismaken met het 'toerekeningsbeginsel', het beginsel wat leidend is voor alles wat met financiën te maken heeft. Je leert ook waar je op moet letten als je financiële informatie gaat analyseren. Je leert creatief boekhouden doorzien. Voor deze financiële training in geen basiskennis nodig. Wij leren jou alles.

Creatief boekhouden

Vanuit de basis ga je de diepte in, je krijgt inzicht in de verschillende balansposten; je leert het verschil tussen de verschillende vaste activa, en je leert wat het onderscheid is tussen eigen- en vreemd vermogen. Daarnaast ga je begrijpen waarom 'voorzieningen veel gebruikt worden als de 'potjes' van een bedrijf en hoe deze gebruikt worden door 'creatieve boekhouders'. Bij het lezen van de jaarrekening ga je financiële kengetallen leren gebruiken om snel te doorzien of het wel- of juist niet goed gaat met een organisatie. Uiteindelijk zal je iedere jaarrekening van ieder bedrijf of instelling kunnen lezen en conclusies daarover kunnen trekken.

Begroten en budgetteren

Nadat je een stevig financieel fundament hebt opgebouwd leer je begrotingen te maken en budgetteren. Eerst krijg je inzicht in verschillende methodes voor kostprijscalculatie; 'absorption costing' en 'direct costing'. Daarna leer je overhead kosten toerekenenen leer je welke methode het beste past bij een bepaalde situatie. Als je deze basis goed begrijpt ga je leren begrotingen te onderbouwen. Na het opstellen van de begroting, leer je om een analyse te maken tussen de werkelijke kosten en de begroting om zo te doorzien of de bedrijfsvoering efficiënt en effectief is.

Ondernemingswaardering en cashflows

Uiteindelijke kun je financiën en 'economische waarde' in relatie brengen met cashflows, om investerings- en beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Het resultaat is dat je ieder financieel vraagstuk kunt doorzien en voortaan een gedegen sparringpartner bent voor financiële deskundigen. Naast Financiën voor niet-financiële managers bieden wij nog meer financiële trainingen aan. Neem voor vragen gerust contact met ons op; we staan je graag te woord.