Solvency II regelgeving herzien


De voorgestelde wijzigingen in de Solvency II wetgeving rondom capital charges zijn doorgevoerd. (Voor meer informatie over het voorstel: lees meer)

Aanpassingen

In de draft werden onder andere regels beschreven voor het vaststellen van benodigd kapitaal voor investeren in specifieke activa per categorie. Andere onderwerpen waren de waardebepaling van activa en verplichtingen, bestuur en management van verzekeringsmaatschappijen en het testen van compatibiliteit met derde wereld Solvency regels.

De Solvency II wetgeving werd herzien om:

  • De manier waarop verzekeraars worden overzien (supervised) te stroomlijnen
  • De macht van toezichthouders te versterken
  • Beter in te spelen op huidige ontwikkelingen in verzekeringen, risico management en internationale verslaggevingsstandaarden

Voors en tegens

Nu sluiten de regels beter aan op de onderliggende risico’s van (lange-termijn) investeringen in securitisaties. Waar de kapitaal eisen voorheen torenhoog waren, sluiten ze nu beter aan op de eisen wanneer de onderliggende leningen in direct eigendom waren geweest. Door deze verandering is het weer aantrekkelijker voor verzekeraars om in lange termijn investeringen in securitisaties te doen. Deze investeringen zijn hard nodig voor de groei en stabiliteit van de Europese markt.

De kapitaaleisen zijn volgens de nieuwe regels in twee groepen verdeeld. Deze worden ingedeeld op senioriteit en type activa. Er bestaat nog altijd twijfel of de verlaging van de eisen voldoende zal zijn om de barrière voor investeringen te verminderen. Daarnaast zijn tegenstanders van mening dat twee groepen te weinig ruimte biedt voor nuance en de verschillen in risico per categorie van activa.